Bouwbiologie: eco-sociale leefomgeving

De bouwbiologische pijler “Eco-sociale leefomgeving” bestaat uit 5 belangrijke aspecten. Deze aspecten benadrukken het belang van sociale en groene voorzieningen in de buurt van de leefomgeving. Hieronder zullen we elk aspect uitleggen.

Korte afstanden tot voorzieningen

 

Een eco-sociale leefomgeving houdt onder andere in dat de afstanden tot sociale voorzieningen kort zijn. Het gaat dan niet alleen om de nabijheid van werklocaties, scholen en openbaar vervoer maar ook tot toegang tot andere voorzieningen zoals winkels en recreatiegebieden. De korte afstanden verminderen verkeersbewegingen en stimuleren fietsgebruik. Daarnaast zorgt het voor meer binding binnen de lokale gemeenschap.

 

Humane en ecologisch verantwoorde leefomgeving

 

Een humane en ecologisch verantwoorde leefomgeving is belangrijk voor het welzijn van de bewoners en de gezondheid van het ecosysteem. Volgens de principes van bouwbiologie moet men streven naar het creëren van een balans tussen mens en natuur. Dit kan gedaan worden door het gebruik van groene bouwmaterialen, het behoud van natuurlijke habitats en het beperken van negatieve impact op het milieu.

Zorgen voor voldoende openbare groene ruimtes

 

Het hebben van voldoende openbare groene ruimtes inde buurt draagt bij aan een gezonde en leefbare omgeving voor alle bewoners. Bouwbiologen geloven in het belang van het bevorderen van groene ruimtes, zowel in stedelijke als landelijke gebieden. Door parken, tuinen en groene corridors te creëren en te onderhouden, stimuleert men niet alleen het welzijn van de lokale gemeenschap, maar ook de biodiversiteit en natuurbehoud.

 

Stimuleren van regionale economie

 

Het stimuleren van de regionale economie en zelfvoorziening is een kernwaarde binnen de pijler “eco-sociale leefomgeving”. Door lokale bedrijven te ondersteunen, streven bouwbiologen naar een duurzame regionale economie. Op het gebied van woningbouw gaat het met name om de samenwerking met lokale vakmensen en producenten van bouwmaterialen.


Bouwgrond vrij van vervuiling, straling en geluidsoverlast

 

Als laatste is het selecteren van de juiste bouwgrond belangrijk. Deze is idealiter vrij van vervuilende stoffen, stralingsbronnen en geluidsoverlast. Zo worden de negatieve invloeden van buitenaf op de gezondheid van bewoners beperkt.

BEREKEN HIER JOUW EIGEN WONING

Configurator