Graafwerk

Het graafwerk pakket bestaat uit het volledig afgraven ten behoeve van de fundering met gelijke grondbalans.