Bouwbiologie

Bouwbiologie is een term die de laatste tijd steeds vaker voorbij komt. We leggen je graag uit wat de term inhoudt en hoe je deze benadering van bouwen zelf kunt toepassen bij jouw project.

Wat is bouwbiologie

 
Bouwbiologie is een discipline die zich richt op het creëren van een gezonde leefomgeving door middel van natuurlijke en duurzame bouwprincipes. Het stelt de relatie tussen mens, architectuur en natuur centraal. De doelstellingen van bouwbiologie zijn tweeledig: ten eerste streeft het ernaar om de impact van de gebouwde omgeving op de gezondheid en het welzijn van de bewoners te minimaliseren, en ten tweede streeft het naar het verminderen van de negatieve invloed van bouwactiviteiten op het milieu.
 
 

Ontstaan

 

De term is afgeleid van het Duitse Bau-biologie, bedacht in de vorige eeuw door de Duitse hoogleraar Dr. Anton Schneider. Hij deed veel onderzoek naar de relatie tussen de gezondheid van bewoners en het ontwerp, de omgeving en gebruikte materialen van gebouwen. Deze onderzoeken vormden de basis voor bouwbiologie.

Richtlijnen bouwbiologie

 

Bouwbiologie omarmt een holistische benadering van de bouw die verder gaat dan alleen constructie. Het gaat over het creëren van een gezonde leefomgeving waarin een goede balans ontstaat tussen mens, natuur en architectuur. Het is gebaseerd op 25 richtlijnen onderverdeeld in 5 categorieën;

1.       Binnenklimaat

 • Vermijden van irritante en schadelijke stoffen en zorgen voor voldoende ventilatie.
 • Voorkomen van schadelijke schimmels, gisten, bacteriën, stof en allergenen.
 • Gebruik van bouwmaterialen die een neutrale of aangename geur hebben.
 • Minimaliseren van blootstelling aan elektromagnetische velden.
 • De voorkeur geven aan vloer- of wandverwarmingssystemen.

2.       Bouwmaterialen en inrichting

 •           Gebruik van natuurlijke materialen zonder schadelijke stoffen en met een lage radioactieve belasting.
 •           Realisatie van een optimale balans tussen warmte-isolatie, warmteopslag, oppervlakte- en luchttemperatuur.
 •           Toepassen van materialen die bijdragen aan een gezonde luchtvochtigheidsbalans.
 •           Gebruik van materialen met minimale vochtafgifte.
 •           Zorg voor een goede akoestiek in de ruimte en inclusief isolatie tegen infrageluid.

3.       Ontwerp en architectuur

 • Streven naar evenwichtige verhoudingen en vormen met aandacht voor esthetiek.
 • Bevorderen van zintuiglijke waarnemingen, zoals visuele, auditieve, olfactorische en tactiele aspecten.
 • Toepassen van natuurlijk licht en kleuren, evenals niet-knipperende verlichting.
 • Integreren van kennis over fysiologie en ergonomie in het ontwerp.
 • Voorkeur geven aan lokale bouwbedrijven voor de uitvoering van projecten.

4.       Milieu, energie en water

 • Beperken van energieverbruik en de inzet van hernieuwbare energiebronnen stimuleren.
 • Bij bouw- en renovatieprojecten milieunadelige effecten minimaliseren.
 • Flora en fauna beschermen
 • Materialen gebruiken met zo min mogelijk milieubelasting
 • Zorgen voor optimale drinkwaterkwaliteit

5.       Eco-sociale leefomgeving

 • Infrastructuur: korte afstanden tot werklocatie, scholen, openbaar vervoer en voorzieningen
 • Creëren van een humane en ecologisch verantwoorde leefomgeving.
 • Bevorderen van de aanwezigheid van voldoende groene ruimtes in stedelijke en landelijke gebieden.
 • Stimuleren van regionale economie en zelfvoorziening.
 • Selecteren van bouwgrond bij voorkeur vrij van vervuilende stoffen, stralingsbronnen of geluidsoverlast.

BEREKEN HIER JOUW EIGEN WONING

Configurator

 Gezondheidseffecten

 

Bouwen volgens bovenstaande principes levert verschillende gezondheidseffecten op. Het gebruik van natuurlijke materialen en het vermijden van schadelijke stoffen en chemicaliën, resulteert in een gezondere binnen omgeving. Ook het streven naar een lage luchtvochtigheid, het minimaliseren van schimmelgroei en het vermijden van bouwmaterialen die allergische reacties kunnen veroorzaken, leidt tot een verbeterde kwaliteit van leven.

 

Materialen en technieken

 

Bouwbiologie benadrukt het gebruik van natuurlijke en biologische bouwmaterialen om een gezonde leefomgeving te creëren. Natuurlijke materialen, zoals hout, worden krijgen de voorkeur vanwege hun duurzaamheid en minimale uitstoot van schadelijke stoffen. Naast de focus op bouwmaterialen, richt bouwbiologie zich ook op het minimaliseren van elektromagnetische straling in huis. Bouwbiologen gebruiken specifieke technieken, zoals het afschermen van slaapruimtes, het verminderen van de blootstelling aan stralingsbronnen, en het promoten van bedrade in plaats van draadloze verbindingen, om de impact van straling te verminderen.

 

Bouwbiologische principes Eigenwijs Bouw

 

Alle woningen van Eigenwijs Bouw worden damp-open gebouwd. Zo is de woning waterdicht maar toch ademend. Dit zorgt voor een prettig binnenklimaat. Verder werken wij zoveel mogelijk met natuurlijke materialen. Isoleren doen wij bijvoorbeeld met houtvezel, een natuurlijk restproduct uit FSC bossen. Er kan tevens gewerkt worden met kalk of leem pleister. Ook wel de natuurlijke Airco genoemd. We vertellen je graag meer over hoe onze woningen volgens bouwbiologische principes gebouwd kunnen worden.